בתקוֹס וחפצי-בה - אפיק
בתקוֹס וחפצי-בה יואב בן ארי

“כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ וּנְתָנוֹ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּיָדֶךָ וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ: וְרָאִיתָ בַּשִּׁבְיָה אֵשֶׁת יְפַת תֹּאַר וְחָשַׁקְתָּ בָהּ וְלָקַחְתָּ לְךָ לְאִשָּׁה: וַהֲבֵאתָהּ אֶל תּוֹךְ בֵּיתֶךָ וְגִלְּחָה אֶת רֹאשָׁהּ וְעָשְׂתָה אֶת צִפָּרְנֶיהָ: וְהֵסִירָה אֶת שִׂמְלַת שִׁבְיָהּ מֵעָלֶיהָ וְיָשְׁבָה בְּבֵיתֶךָ וּבָכְתָה אֶת אָבִיהָ וְאֶת אִמָּהּ יֶרַח יָמִים וְאַחַר כֵּן תָּבוֹא אֵלֶיהָ וּבְעַלְתָּהּ וְהָיְתָה לְךָ לְאִשָּׁה: וְהָיָה אִם לֹא חָפַצְתָּ בָּהּ וְשִׁלַּחְתָּהּ לְנַפְשָׁהּ וּמָכֹר לֹא תִמְכְּרֶנָּה בַּכָּסֶף לֹא תִתְעַמֵּר בָּהּ תַּחַת אֲשֶׁר עִנִּיתָהּ.” (דברים כא, י-יד)

ויהי בשנת שלושים שנה ליאשיהו בן אמון מלך יהודה, ואדומים מכים בנגב יהודה: ויאספו מן בני יהודה ומן בני שמעון ברמת-נגב, תשעים איש שולף חרב, כי כן שלח המלך לאמור, פן תבוא אדום שמה: ומלכיהו בן קרבאור ואלישע בן ירמיהו בראשם. וישמעו כי מחנה אדום בגיא: ויהי לילה וילכו אל הגיא, ושם מחנה בני אדום מאתים איש, והמה ישנים: ויכום לפי חרב וירדפום אל הר שׂעיר ויוסיפו להכות את בני פִּינוֹן היושבים שם, כי גם הם יחשבו על אדום: ויתנם יהוה בידם עד עלות השחר, ויהרגו כל זכר וישבו את נשיהם ואת טפם, ואת בהמתם ואת מקניהם ואת כל שללם בזו: ויביאו את כל השלל ואת כל המלקוח ערדהּ. ויחלוק שם אלישיב בן אישיהו את השלל ואת המלקוח, וישובו איש אל מקומו:

ויהי איש אחד מרמת-נגב מבני יהודה אשר הכו את האדומים ושמו תנחום בן ידעיהו, ולו אשה ושמה חפצי-בה: ויבוא אל ביתו רמת-נגבה לעת ערב, והוא נושא עִמו מן המלקוח אשר נלקח במלחמה, שמונה עיזים ונערה: והנערה יפת תואר והיא בתולה, ושמה בַּתקוֹס: ותצא אשתו לקראתו וישך (קרי: וישק) אותה ויאמר אליה, עשי לי דבר ואוכל, כי רעב אנכי: ותאמר אליו, הנה שמעתי כי שב העם מן המלחמה, ואמהר ואעש לך מן המטעמים אשר תאהב. בוא נא בעלי אל תוך הבית ואכלת: ויבוא אל תוך הבית, וישב ויאכל מן המטעמים אשר עשתה לו אשתו: ויקם ויצא אל החצר, וישם את העיזים עם צאנו, כי רועה האיש: ויקח את הנערה מן החצר ויביאה אל תוך ביתו אל אחד החדרים, והחדר קטן. ויאמר לה, זה חדרך: וינתק יתריה ויבא לה מן הלחם אשר אפתה אשתו, ולא תאבה לאכול: ויגלח את ראשה ויעש צפורניה ויסר את שמלתה מעליה ויבט בה. ותסב פניה ממנו: ויאחז בשדיה ויאמר לה, ידוע תדעי כי לאשה תהיי לי וכי ידוע אדעך, כי מעם יהוה אלוהי הדבר. וישק לה: וימהר לצאת מן החדר וינעל הדלת אחריו ויקח את אשתו ויבוא אליה. ובתקוס שומעת

מבעד לקיר: ויהי בבוא תנחום אל חפצי-בה, ותבך:

ויהי ממחרת, ויאמר תנחום לאשתו, אנכי יוצא לרעות את הצאן: ועתה, הבי לבתולה האדומית שמלה משמלותיך ותלבש, ואת המלאכה למדיה. כי מקץ ירח ימים אקחה לי לאשה, כי ניתנה לי מעם יהוה: הישמרי לך פן תצא החוצה ותברח. והיה כי תצאי אל הבאר, ונעלת השער אחריך. ראי צִויתיך: ותעש חפצי-בה כאשר ציוה עליה בעלה. ותשלך לבתקוס שמלה משמלותיה, ותלבש: ותאמר לה, הבי לי מן החדר הקטן את צפחת השמן ואת המחבת. ותעש כן: ותאמר, ועתה שובי והבאת את כד השעורים. והכד כבד: ותחזק בו בתקוס, ויהי כאשר יצאה אל החצר, וישמט מידיה וישבר, והשעורים נפוצו: ותרא חפצי-בה ותכעס. ותאמר לבתקוס, בָּזָה את, לועגת לי, בתולת בת אדום!: לא די לך כי את בעלי את מבקשת, ואת שמלתי לקחת, ועתה גם את לחמי ואת ביתי בקשת להחריב!: ותען בתקוס ותאמר, למה תתעביני? מה עשיתי? את אבי ואת אמי הרגתם, ואת אחותי שביתם לענותה, וגם את בתולי תגזלו. הגם על זה תכלימיני?: ויחר אף חפצי-בה בבתקוס, ותכה, ותנס בתקוס ותכנס החדרה: ויהי לעת ערב, וישב תנחום מן השדה. ויהי אחרי אכלו, ויבוא אל החדר הקטן, ובתקוס ישנה: ויעוררה ויאמר לה, קומי בואי אחותי יפתי. ויפשיטה ויבט בה וירא כי חובלה ויבן: ויצא מעם החדר בחרי אף, ויתפוש את חפצי-בה ויכה וישכב אותה. ובתקוס שומעת: ויהי כאשר שכב תנחום את חפצי-בה, ותבך: ויהי מן היום ההוא ומעלה, ותעשינה חפצי-בה ובתקוס את המלאכה, ולא דיברו זו עם זו למרע ועד טוב, וחפצי-בה מביטה בבתקוס:

ויהי מקץ עשרים ותשעה ימים מן היום אשר שב תנחום מעם המלחמה, ויאמר תנחום לחפצי-בה ולבתקוס, מחר יתמו ימי הבכי ולקחתי לי את בתקוס ועשיתי משתה: ועתה, הנה אני הולך ערדה, וקניתי שם יין וקמח, ועברתי בין החצרים לקרוא את האנשים למחר. ואתן החלנה עשות את מאכל המשתה: ויחבוש תנחום את חמורו ויצא מעם הבית וינעל השער אחריו. ותשקף חפצי-בה בעד החלון: ויהי בראותה כי רחק בעלה, ותמהר ותקח שתי סאים קמח ותלש ותאפה מצות, ותקח חריץ חלב ושלושה צימוקים, ותצרור: ותקח חמת ותמלאה מים. ותפתח השער, ותרא כי אין שם איש: ותאמר לבתקוס, אני ידעתי כי לא טוב לי (קרי: לך) השארך כאן, כי נערה את: ועתה אחותי, קחי את הצרור ואת החמת וקומי לכי. ומיהרת ורצת קדמה אל הר שעיר, אל עמך ואל קוֹס אלוהיך: ואנכי אומר לבעלי כי ירדתי אל הבאר, וכי שכחתי נעול את השער: ותשקנה חפצי-בה ובתקוס אשה את רעותה, ותבכנה אשה את רעותה עד הגדילה: ותקח בתקוס את הצרור ואת החמת, ותצא מן הבית, ותרץ שעירה:

אוסטרקון עברי מתל ערד, סוף המאה ה-7 לפנה”ס

מהמגזין מהמגזין
בִּלְבד – סדנת כתיבה
מאת: אפיק ספרות ישראלית - פרויקט הסיפור הקצר
בִּלְבד אפיק ספרות ישראלית ו-פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מזמינים להתנסות כתיבה בהנחיית סמי ברדוגו - עינת יקיר - יפתח אלוני - שרון אס אנחנו כותבים על-מנת להיות כאן, בעולם. אנחנו כותבים כדי להציג את עצמנו בפני עצמנו ובפני העולם. הכתיבה נכתבת מתוך הצורך והחדווה, מפאת הקושי והאהבה. הכתיבה נמצאת אצלנו כי אנו מכירים בה בתור האמצעי הכמעט בלבדי להציג את הנפש; את תוככי התודעה שלנו ביחס לכאן ולעכשיו. הכתיבה נדרשת להיות אחת ובלבדית, אחת שלנו. אנו רואים בה מלאכה אמנותית חשובה, מרגשת, אינטנסיבית במידה, והכרחית. כיתות הכתיבה של הוצאת אפיק מציעות סדנאות לטובת אמנות הכתיבה היוצרת, ולטובת התוצרים הטקסטואליים הנכתבים על-ידי המשתתפים. עיקרן של הסדנאות הוא בפרוזה. המנחים המנוסים יפרשו כל אחד את דרכו לאורך הסדנה, תוך כתיבת תרגילים שוטפת, לצד קריאה בטקסטים חיצוניים.   כיתות הכתיבה יתקיימו בחלל העבודה של הוצאת אפיק בתל אביב, רחוב אלנבי 43, כל סדנה תתפרש על פני 12, אחת לשבוע. משך כל מפגש: שעתיים-וחצי. מקסימום משתתפים בכל סדנה: עד 12. מחיר לסדנה: 1650 ₪ לפרטים ולהרשמה נא לפנות במייל לעינת יקיר, einety5548@gmail.com לסמי ברדוגו: samiberdugo@gmail.com   הסדנאות המוצעות הכלים של הפרוזה סדנה בכתיבה יצירתית בהנחיית הסופר סמי בֶּרדוגו אורחים: עינת יקיר, יפתח אלוני ימי חמישי, 10:00-12:30. תאריך פתיחה: 27.10.22   "כי אז, כשזאת לא באה ולא באה, נולדה בי ההבנה, שאם תבוא הרפתקה, היא תבוא רק במלים. "סְבְּתִ'י, סְבְּתִ'יאָה", דיברתי אז בצהלה לוחשת בביטוי הלשוני הזה בהיותי בן עשרו אחת־עשרה שנים, כי באמת מצאתי, מְצאָתיהָ:". מתוך "כִּי גִי" (2017), הספרייה החדשה – הקיבוץ המאוחד, סמי ברדוגו.   העולמות המסתוריים של הסיפור הקצר סדנה בכתיבה יצירתית בהנחיית הסופרת עינת יקיר אורחים: סמי ברדוגו, יפתח אלוני ימי שלישי, 09:30-12:00. תאריך פתיחה: 25.10.22   "קודם היה אבק. אחר כך התבהר קצת. היא הלכה למשוך את התריסים. הילדה זחלה מתחת לשולחן. הם לא הבחינו בה. ופטר פיזר במחיאות כפיים את היונים שנקלעו לחדר". מתוך "ימי חול" (2012), כתר, עינת יקיר.    סיפור מסע סדנה בכתיבת מסעות בהנחיית הסופרים יפתח אלוני, סמי ברדוגו ועינת יקיר ימי ראשון, 10:00-12:30. תאריך פתיחה: 23.10.22    
קרא עוד...
כל הזכויות שמורות לאפיק 2024 עיצוב ODT