יחיל צבן

יחיל צבן מלמד וחוקר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. ספרו הראשוןונפשו מאכל תאווה: מזון ומיניות בספרות ההשכלהיצא ב-2014.


הספרים: