שמונים ושמונה דקונסטרוקציות

פרספקטיביזם – תפיסת עולם פילוסופית שטבע הפילוסוף פרידריך ניטשה. לפיה ידיעה והערכה של המציאות אפשרית באמצעות פרשנות האינדיבידואל בלבד. לפי גישה

זו אין אמת עובדתית מוחלטת אחת, אלא זאת מתקבלת משילוב של נקודות מבט (פרספקטיבות).

מבנהו הנפשי של המתבונן, תלותו בזמן, במקום ובחיברות מעצבים את מאפייני ברירת המחדל של נקודת מבטו.

עבודה של ויקטור אנריך, 2013

88-Ways-of-Building-in-Munich-22-640x640

88-Ways-of-Building-in-Munich-21-640x640

88-Ways-of-Building-in-Munich-20-640x640

88-Ways-of-Building-in-Munich-16-640x640

88-Ways-of-Building-in-Munich-15-640x640

88-Ways-of-Building-in-Munich-12-640x640

88-Ways-of-Building-in-Munich-10-640x640

88-Ways-of-Building-in-Munich-3-640x640

דרך:[fubiz]

בשביל פרספקטיבה נוספת על הנושא, הירשמו!