נקמה

מאת: אמיר

הילזנרט

כל אבן לאבק

כל תל לשפלה

כל בליל למישורת ייכבש

וכל רגב לכתם יימרח-

 

אני אנקום

 

בכל רגע

בכל מזג

בשלווה ובאימה

אני שם, חבר עבר-

 

אני אנקום

 

בכל

מימד

בכל סיבוב שלם של השעון

בכל שניה

בכל שנה ומחוגותיה

בלילה

ביום

ובכל מה שביניהם-

 

אני אנקום

 

אני שם

אני כאן

אני באור

אני בצל

בקיעור

בקימור

ובמקום מנוסך אקדימך

 

אני אנקום

 

לא בשל רוגזה

לא בשל הטל אימה

רק בשל נקם

בשל צו סמלי קדום

עשותו האל את ראשית היקום

אתנשא אל גרונך ואקיז את דמך

וכתם על סלע יבשר תת־אפסותך

אתה כבר שם. אני פה, לא תראה?

אני נוקם

[break][break][break][break][break]

אין צורך בהקזת דם ונקמה, רק בהרשמה: