סופר מגריט

סימולקרום של הסימולקרום

Nintendo-Magritte-Art6-640x360

Nintendo-Magritte-Art3-640x268

Nintendo-Magritte-Art5-640x476

Nintendo-Magritte-Art4-640x508

Nintendo-Magritte-Art2-640x270

[דרך: Our Princess is in Another Castle of the Pyrenees]

[break]

[break]

לקבלת הסימולציה של הסימולקרום: